Летняя школа

С 19 по 25 мая пройдет третий летний сезон Школы ревматологов.

ОО «Независимое общество ревматологов»,  Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Городской ревматологический центр г. Алматы 19-20 мая 2017 года проводит «3-ю Летнюю  школу ревматологов» на тему «Инновационные методы терапии в клинической практике врача» с приглашением ведущих ревматологов России, Казахстана.  Мастер классы для врачей общей практики и  ревматологов с участием ведущих ученых Казахстана, Института ревматологии РАМН Российской Федерации» и курсы повышения квалификации  по внутрисуставной терапии  ревматических заболеваний с 19 мая  по  25 мая (54 часа). 

Цель проведения данного мероприятия:  повышение квалификации врачей общей практики,  ревматологов по вопросам внедрения инновационных методов диагностики и лечения ревматических   заболеваний, в том числе внутрисуставной терапии ревматических болезней; приобщения медицинской общественности Казахстана к достижениям мировой медицинской науки и практики, расширения совместной научно-образовательной деятельности с зарубежными партнерами, поддержания тесного взаимодействия Университета с представителями профессиональных ассоциаций, работодателями своих выпускников и непосредственно с самими выпускниками.

 

Место проведения: г. Алматы: «Гранд отель Тянь-Шянь»,

ул. Богенбай батыра 115, уг. ул. Кунаева

РЕВМАТОЛОГТАРДЫҢ  III-ші  ЖАЗҒЫ МЕКТЕБІ

 халықаралық қатысуымен ғылыми-тәжірибелік конференциясы

«Дәрігер ревматологтың клиникалық тәжірибесіндегі терапияның инновациялық әдістері»

Бағдарламасы

19-20 мамыр 2017ж

Өткізу күні: 19-20 мамыр 2017 жылы
Өткізу уақыты: 08.00-18.00
Жүргізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Гранд-отель «Тянь-Шань»,
Бөгенбай батыра к-сі 115,  «Алатау» залы

19-шы мамыр

8.00

Ғылыми-тәжірибелік конференцияның қатысушыларын тіркеу

Сессия 1. Қазақстандағы ревматологиялық қызметті ұйымдастыруды жақсарту сұрақтары

Модераторлар: Исаева Б.Г., Турдалин Н.Б., Кулембаева А.Б.

9.00

Конференцияның ашылуы.

Карибаева Д.О., №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе департаменті директорының сәлемдеме сөзі

Турдалин Н.Б., ҚР ДСМ штаттан тыс басты ревматологының сәлемдеме сөзі

Кулембаева А.Б., Алматы қалалық ревматологиялық орталық директорының сәлемдеме сөзі

9.30

Қазақстанда ревматологиялық қызмет дамуындағы мақсаттар мен келешектер 

Исаева Б., «Ревматологтар тәуелсіз ұйымы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Алматы

9.45

Остеоартроз және коморбидтілікемдеудің замануи жолдары

Чичасова Н., м.ғ.д., ревматология кафедрасының профессоры, И.М. Сеченов атындағы Бірінші Мәскеу Мемлекеттік медициналық университеті, Мәскеу

10.40

Балалардағы Кавасаки синдромның клиникалық белгілерінің варианттары

Хабижанов Б.Х., м.ғ.д., балалар аурулар кафедрасының профессоры (интернатура мен резидентура курсы) ҚазҰМУ, Алматы

Хитуова Л.К.,  м.ғ.к., балалар аурулар кафедрасының доценті (интернатура мен резидентура курсы) ҚазҰМУ, Алматы

11.00-11.15

Кофе брейк

Сессия 2. Ревматикалық ауруларды емдеудегі инновациялар

Модераторлар: Машкунова О.В.,  Дильманова Д.С.

11.15

Жүйелі склеродермияның классификациялық критерийлері және терапиядағы жаңалықтар

Ананьева  Л. , м.ғ.д., профессор, ФМБҒМ «В.А. Насонова атындағы ревматология ғылыми-зерттеу институты», Мәскеу

12.15

Ревматоидты артрит кезіндегі кардиоваскулярлы қауіп және метотрексаттың кардиопротективті әсерлері

Машкунова О.В., м.ғ.к., №3 ішкі аурулар кафедрасының  доценті, ҚазҰМУ, Алматы

12.35

Спондилоартриттер: диагностикасы мен емі

Дильманова Д.С., м.ғ.к., №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасының доценті, ҚазҰМУ, Алматы

Презентация Пфайзер компаниясы қолдауымен дайындалған

13.00-14.00

ТҮСКІ АС

Сессия 3: Жаңа клиникалық хаттамалар: дайындау және еңгізу сұрақтары 

Модераторлар: Иванова Р.Л., Габдулина Г.Х., Есиркепова Г.С.

14.00

Панникулиттер: замануи аспектілер

Белов Б.С.,  м.ғ.д., профессор, ФМБҒМ «В.А. Насонова атындағы ревматология ғылыми-зерттеу институты», Мәскеу

15.00

Панникулиттер-морфологиялық диагностиканың қиындықтары.

Раденска-Лоповок С.Г., м.ғ.д., А.И. Струков атындағы патологиялық анатомия кафедрасының профессоры, И.М. Сеченов атындағы Бірінші Мәскеу Мемлекеттік медициналық университеті, ФМБҒМ «В.А. Насонова атындағы ревматология ғылыми-зерттеу институты», Мәскеу

15.45

Остеопороз диагностикасы және емінің клиникалық хаттамасын енгізу

Габдулина Г.Х.,  м.ғ.к., №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасының доценті, ҚазҰМУ, Алматы

Сессия 4. Ревматикалық аурулардың диагностикасы мен емі

Модераторлар: Кабулбаев К.А., Хитуова  Л.К., Калиева Г.А.

16.00

АНЦА-ассоциирленген васкулиттердің бүйректік зақымданулары

Кабулбаев К.А., нефролог, м.ғ.д., №2 ішкі аурулар кафедрасының профессоры, ҚазҰМУ, Алматы

16.20

Подаграны емдеу бойынша замануи ұсыныстар

Хабижанова В.Б., м.ғ.к., №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасының доценті, ҚазҰМУ, Алматы

16.40

ГИБП иммуногендігі және ревматолог тәжірибесіндегі маңызы

Есиркепова Г.С., Қалалық ревматологиялық орталық директорының орынбасары, Алматы қалалық бас ревматологы, Алматы

Презентация Пфайзер компаниясы қолдауымен дайындалған

17.10

Сұрақтар мен жауаптар. Қорытынды. Резолюцияны қабылдау. Сертификаттарды табыстау.

 

20-шы мамыр

8.30

Қатысушыларды тіркеу

Симпозиум. Ревматикалық аурулар еміндегі Тоцилизумаб.

Модераторлар: Исаева Б.Г., Хабижанова В.Б., Сапарбаева М.М.

9.00

Монотерапия: кімге және қашан?

Лила А.М., м.ғ.д., профессор, И.И.Мечников атындағы Солтүстік –Батыс мемлекеттік университеттің проректоры, Санкт-Петербург

10.00

Тоцилизумаб ревматоидты артритті монотерапиядағы таңдау препараты

Исаева Б.Г., профессор, №1ЖДТ кафедрасының меңгерушісі, ҚазҰМУ, Алматы

МАСТЕР-КЛАССТАР

10.30

Гранулематозды полиангииті бар науқастарды клиникалық талдау

Исаева Б.Г., профессор, Кайыргали Ш.М, Сапарбаева М.М., Аманжолова А.С.- №1ЖДТ кафедраның ассистенттері, ҚазҰМУ, Алматы

10.50

Белимумабпен ұзақ терапияның тәжірибесі. Жүйелі қызыл жегі бар науқастарды клиникалық талдау.

Исаева Б.Г., профессор, Сапарбаева М.М. ассистент,  ҚазҰМУ, Алматы

11.10

Жүйелі склеродермия еміндегі тоцилизумабты қолдану тәжірибесі. Науқастарды клиникалық талдау .

Исаева Б.Г., профессор, Есиркепова Г.С., Алматы ҚРО директорының орынбасары, Калыкова М.Б., Омарова К.С., ҚРО дәрігерлері, Кайыргали Ш.М, Сапарбаева М.М., Аманжолова А.С.,  №1ЖДТ кафедрасының ассистенттері, ҚазҰМУ, Алматы

11.30

Жүйелі қызыл жегі мен коморбидті инфекциясы бар науқастарды клиникалық талдау

Исаева Б.Г., профессор, Есиркепова Г.С., Алматы ҚРО директорының орынбасары, Аманжолова А., №1 ЖДТ кафедрасының ассистенті, ҚазҰМУ, Алматы

11.50

Жүйелі склеродермиямен науқасты клиникалық талдау

Тулеутаева С.А., №1 ЖДТ кафедрасының ассистенті, Ногаева М.Г., м.ғ.к. №1 ЖДТ кафедрасының доценті, ҚазҰМУ, Алматы

12.10

Сұрақтар және жауаптар. Қорытынды.

 

III ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РЕВМАТОЛОГОВ

Научно-практическая конференция  с международным участием

«Инновационные методы терапии в клинической практике врача ревматолога»

ПРОГРАММА

 

Дата проведения: 19-20 мая 2017 года
Время проведения: 08.00-18.00
Место проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, гранд-отель «Тянь-Шань», ул. Богенбай батыра 115,  зал «Алатау»

 

19 мая

8.00

Регистрация участников научно-практической конференции

Сессия 1. Вопросы  улучшения организации  ревматологической службы в Казахстане

Модераторы: Исаева Б.Г., Турдалин Н.Б., Кулембаева А.Б.

9.00

Открытие конференции.

Приветственное слово директора департамента общей врачебной практики №1 (ОВП№1)  Карибаевой Д.О.

Приветственное слово главного внештатного ревматолога МЗ РК Турдалина Н.Б.

Приветственное слово директора Городского ревматологического центра г. Алматы Кулембаевой А.Б.

9.30

Задачи и перспективы  развития  ревматологической службы в Казахстане

Исаева Б.Г., председатель общественного объединения «Независимое общество ревматологов», Алматы

9.45

Остеоартроз и коморбидность - современные подходы к лечению

Чичасова Н.В., д.м.н., профессор кафедры ревматологии факультета послевузовского профессионального образования врачей, Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва

10.40

Варианты клинических проявлений синдрома Кавасаки у детей

Хабижанов Б.Х., д.м.н., профессор кафедры детских болезней (курс интернатуры и резидентуры) КазНМУ, Алматы

Хитуова Л.К., к.м.н., доцент  кафедры детских болезней (курс интернатуры и резидентуры) КазНМУ, Алматы

11.00-11.15

Кофе брейк

Сессия 2. Инновации в лечении  ревматических заболеваний

Модераторы: Машкунова О.В.,  Дильманова Д.С.

11.15

Новое в классификационных  критериях и терапии  системной склеродермии

Ананьева  Л.П., д.м.н., профессор, ФГБНУ «Научно-исследовательский  институт ревматологии им. В.А.Насоновой», Москва

12.15

Кардиоваскулярные риски при ревматоидном артрите и кардиопротективные эффекты метотрексата

Машкунова О.В., к.м.н.,доцент кафедры внутренних болезней №3, КазНМУ, Алматы

12.35

Спондилоартриты: диагностика и лечение

Дильманова Д.С., к.м.н,  доцент кафедры ОВП№1 КазНМУ, Алматы

Презентация подготовлена при поддержке компании Пфайзер

13.00-14.00  ОБЕД

Сессия 3: Новые клинические протокола: вопросы подготовки и внедрения

Модераторы: Иванова Р.Л., Габдулина Г.Х., Есиркепова Г.С.

14.00

Панникулиты:современные аспекты

Белов Б.С., д.м.н., профессор, ФГБНУ «Научно-исследовательский  институт ревматологии им. В.А.Насоновой», Москва

15.00

Панникулиты-трудности морфологической диагностики.

Раденска-Лоповок С.Г., д.м.н., профессор кафедры патологической анатомиии им. академика А.И. Струкова Первого Московского Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, ФГБНУ «Научно-исследовательский  институт ревматологии им. В.А.Насоновой», Москва

15.45

Внедрение клинического протокола диагностики и лечения остеопороза

Габдулина Г.Х., к.м.н, доцент кафедры ОВП №1, КазНМУ, Алматы

Сессия 4. Диагностика и лечение ревматических заболеваний

Модераторы: Кабулбаев К.А., Хитуова  Л.К., Калиева Г.А.

16.00

Почечные исходы АНЦА-ассоциированных васкулитов

Кабулбаев К.А., нефролог, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней №2, КазНМУ, Алматы

16.20

Современные рекомендации по лечению подагры.

Хабижанова В.Б., к.м.н.,доцент кафедры ОВП№1, КазНМУ, Алматы

16.40

Иммуногенность  ГИБП и ее значение в практике ревматолога.

Есиркепова Г.С., заместитель директора городского ревматологического центра, главный ревматолог г.Алматы

Презентация подготовлена при поддержке компании Пфайзер

17.10

Вопросы и ответы. Заключение. Принятие резолюции. Выдача сертификатов

 

20 мая

8.30

Регистрация участников

СИМПОЗИУМ. Тоцилизумаб в лечении ревматических  болезней

Модераторы: Исаева Б.Г., Хабижанова В.Б., Сапарбаева М.М.

9.00

Монотерапия: кому и когда?

Лила А.М., д.м.н., профессор, проректор по учебной работе Северо-Западного Государственного медицинского университета

 им.И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

10.00

Тоцилизумаб - препарат выбора при монотерапии ревматоидного артрита

Исаева Б.Г., профессор, заведующая кафедрой ОВП№1, КазНМУ, Алматы

МАСТЕР-КЛАССЫ

10.30

Клинический разбор пациента с гранулематозным полиангиитом

Исаева Б.Г., профессор, Кайыргали Ш.М., Сапарбаева М.М., Аманжолова А.С., ассистенты кафедры ОВП№1, КазНМУ, Алматы

10.50

Опыт длительной терапии белимумабом. Клинический разбор пациентов  с системной красной волчанкой

Исаева Б.Г., профессор; Сапарбаева М.М ассистент, КазНМУ, Алматы

11.10

Опыт применения тоцилизумаба в лечении системной склеродермии. Клинический разбор пациентов

Исаева Б.Г., профессор; Есиркепова Г.С., зам.директора ГРЦ;

Калыкова М.Б., Омарова К.С. врачи ГРЦ; Кайыргали Ш.М., Сапарбаева М.М., Аманжолова А.С., ассистенты кафедры ОВП№1, КазНМУ, Алматы

11.30

Клинический разбор  пациентов с системной красной волчанкой и коморбидной инфекцией

Исаева Б.Г., профессор; Есиркепова Г.С., зам.директора ГРЦ;

Аманжолова А.С., ассистент  кафедры ОВП№1, КазНМУ, Алматы

11.50

Клинический случай пациентки с системной склеродермией

Тулеутаева С.А., ассистент кафедры ОВП№1,

Ногаева М.Г., доцент кафедры ОВП№1, КазНМУ, Алматы

12.10.

Вопросы и ответы. Заключение.

     

 

Запись на прием

    [recaptcha]

    ×