АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ «ҚАЛАЛЫҚ РЕВМАТОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ШЖҚ МКК-ның

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СТАНДАРТЫ

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Осы Алматы қаласы «Қалалық ревматологиялық орталығы» ШЖҚ мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты (бұдан әрі – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 10-бабының талаптарына сәйкес әзірленген. Алматы қаласы «Қалалық ревматология орталығы» ШЖҚ МҚК (бұдан әрі – ҚРО) қызметі медициналық қызметтер көрсету кезінде туындайтын қоғамдық қатынастар саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға, медициналық қызметтерді ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруға бағытталған ұсынымдар жүйесі болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт ҚРО қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындау және медициналық қызметтер көрсету саласындағы өкілеттіктерді жүзеге асыру кезіндегі іс-әрекеттерін айқындайды.

 1. МАҚСАТ МЕН МАҚСАТТЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ
 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың мақсаты ҚРО қызметкерлеріне өздерінің функционалдық міндеттерін орындау кезінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесін белгілеу болып табылады.
 2. Қолданылатын мақсатты индикаторлар:

– медициналық қызметтердің сапасы;

– пациенттердің және қоғамның ҚРО қызметкерлеріне сенімі;

– ҚРО қызметкерлерінің құқықтық мәдениетінің деңгейі;

сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік атмосферасын қалыптастыру арқылы қоғамдағы ҚРО беделін арттыру.

III. МІНДЕТТЕР

 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт ҚРО қызметкерлерінің тұрақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқын қалыптастыруға, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік атмосферасына қол жеткізуге, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық көріністерін уақтылы анықтауға және олардың жағымсыз салдарларының алдын алуға арналған.
 2. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДЕ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты ҚРО қызметкерлері функционалдық міндеттерін орындау кезінде сақтауы тиіс. Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік әрбір ҚРО қызметкерінің азаматтық ұстанымына айналуы тиіс. Адалдық пен бүлінбеушілік ҚРО қызметкерлерінің мінез-құлқына сәйкес келетін негізгі қасиеттерінің бірі болуы керек. Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күшті иммунитеті және оны қоғамдық айыптауы болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласында сапалы медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету – ҚРО-нің басым мақсатына қол жеткізу мүмкін емес.
 2. Сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір азаматтың және бүкіл қоғамның ісі екенін ҒЗО-ның әрбір қызметкері түсінуі және есте сақтауы қажет. Сыбайлас жемқорлықты білу және одан бас тарту – сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізі.
 3. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МІНДЕТТЕРІН

ОРЫНДАУ БАРЫСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСШЫЛАР ҮШІН ҰСЫНЫСТАР

 1. ҚРО қызметкерлері функционалдық міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын басшылыққа алуы қажет.
 2. Қызметкерлердің функционалдық мiндеттердi орындауы және жекелеген шешiмдер қабылдауы жеке және заңды тұлғалардың мүдделерiмен және қызметкердiң жеке мүдделерiмен байланысты болмауы керек.
 3. ҚРО қызметкерлері жеке мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу мақсатында ресми және ресми таратуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпараттарды пайдаланбауы керек.
 4. ҚРО қызметкерлері өздерінің қызметтік өкілеттіктерін (функционалдық міндеттерін) орындауына байланысты сыйлықтарды қабылдамауы керек.
 5. ҚРО қызметкерлері өздерінің функционалдық міндеттерін орындау кезінде жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде қызметтік жағдайын пайдаланбауы тиіс.
 6. ҚРО қызметкерлері қолданыстағы заңнамаға сәйкес жеке және заңды тұлғалардың құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге міндетті.
 7. ҚРО қызметкерлері белгілі бір міндеттерді орындау және шешім қабылдау үшін қызметкердің бейтараптығына күмән тудыруы мүмкін әрекеттер жасауға жол бермеу керек.
 8. ҚРО қызметкерлері міндетті:

– өздерiне белгiлi болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы басшылықтың және (немесе) құқық қорғау органдарының назарына дереу жеткiзуге;

– қажет болған жағдайда тікелей немесе тікелей басшының назарына мүдделер қақтығысының, қызметтік міндеттерін орындаудағы жеке мүдделердің, сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа бейімділігінің және сыйлық алудың туындауы туралы жеткізуге;

– әріптестер мен басшыларға олардың бейтарап ресми шешіміне әсер етуі мүмкін қарым-қатынастардың белгіленген тәртібін бұзатын заңсыз өтініштерді жасамауға;

– қызметтік міндеттерін орындауға байланысты сыйлықтарды қабылдамауға және бермеуге;

– мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе алу мақсатында таратуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдаланбауға;

– егер бұл жақын туыстық қарым-қатынаста болатын адамдардың (ата-аналар, жұбайлар, аға-інілер, апалар, балалар) тікелей бағынуымен немесе бақылауымен байланысты болса, лауазымға тағайындаудан бас тартуға;

– сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенділік танытуға;

– орындауға келіп түскен өкімнің заңдылығына күмәнданатындығы туралы тікелей басшыға дереу жазбаша хабарлауға;

– жоғары құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қолдау;

– қызметтік тәртіп пен қызметтік этиканы сақтауға;

– басшылыққа қатысты жеке адалдық, өзінің қызметтік мүмкіндіктері есебінен артықшылықтар мен артықшылықтар алуға ұмтылу көріністеріне жол бермеу.

 1. ҚРО лауазымды тұлғалары жоғарыда аталған талаптардан басқа:

– туыстық, қауымдық және жеке адалдық белгілері бойынша кадрларды іріктеу және орналастыру жағдайларына жол бермеу керек;

– лауазымдық өкілеттіктерді және оларға негізделген өкілеттіктерді жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерде пайдалануға әкеп соғуы мүмкін әрекеттерді болдырмау.

 1. ҚРО-ның бас дәрігері:

– өзінің мінез-құлқымен бейтараптық, әділдік, мүддесіздік, жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу үлгісі болып табылады;

– басқаруды дара әкімшілік қызмет арқылы жүзеге асырады және қабылданған шешімдердің заңдылығы үшін жеке жауапкершілікте болады;

– қарамағындағылардан олардың лауазымдық өкілеттіктерінен тыс тапсырмаларды орындауды талап етпейді;

– қарамағындағы қызметкердің қызметтік міндеттерін орындау барысында туындайтын мүдделер қақтығысын шешу бойынша кешенді шараларды уақтылы қабылдауға;

– сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша кешенді шараларды қабылдайды;

– бағыныштылармен құмар ойындарға қатысудан бас тартады;

– ықтимал мүдделер қақтығысының себептері мен шарттарын, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды және олардың салдарын жою бойынша тұрақты негізде шаралар қабылдау;

– өздерiне бағынысты қызметкерлер арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстың жай-күйi және олардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу үшiн дербес жауапты болады.

Запись на прием

  [recaptcha]

  ×